Program wychowawczy - Przedszkole SM Kraków

Przedszkole nr 2
Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie
Przejdź do treści
Praca z dzieckiem
Programy wychowawcze


"Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego" - autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

"Jestem dzieckiem Bożym" - program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego.

"Szkoła za pasem" - program wychowania przedszkolnego autorstwa Marty Jelonek i Katarzyny Wójcik-Bożętki przeznaczony dla dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole.

"Jolly Nolly" - program nauczania języka angielskiego w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, autorstwa Marty Jelonek               i Katarzyny Wójcik-Bożętki. Program przeznaczony dla dzieci przygotowujących sie do podjęcia nauki w szkole.

"Wiem, czuję, rozumiem - wychowanie do wartości" - program profilaktyczno - wychowawczy. Celem  programu jest wprowadzanie dziecka w  system  pożądanych zachowań,  zapewnienie  warunków  do  pełnego  rozwoju  osobowego każdego wychowanka,  poprawa  jakości  pracy  wychowawczej,uwzględnienie  potrzeb  społeczności  przedszkolnej:  dzieci,  rodziców, środowiska  oraz  pracowników.  Program  zawiera  cele,  które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych  postaw  funkcjonowania  dzieci  w  grupie  w  oparciu  o wzmocnienia    pozytywne. Program wychowawczy    jest    zgodny z podstawą  programową  wychowania  przedszkolnego.

Przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” - autorstwa Katarzyny Wojciechowskiej, Kamili Wichrowskiej oraz Olgi Wysłowskiej przeznaczony dla dzieci 4 i 5 letnich.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Wróć do spisu treści