Historia placówki - Przedszkole SM Kraków

Przedszkole nr 2
Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie
Przejdź do treści
Nasze przedszkole
Historia placówki          

Dom Sióstr Miłosierdzia w Krakowie przy ul. Warszawskiej 8 powstał z inicjatywy biskupa krakowskiego – Ludwika Łętowskiego, który pewnego dnia przechodząc się po Kleparzu spostrzegł gromadkę ubogich i głodnych dzieci, biegających  koło kościoła Świętych Szymona i Judy Tadeusza na Starym  Kleparzu. Postanowił ufundować dla nich dom i opiekę nad nimi powierzyć Siostrom Miłosierdzia.

 
Dom został poświęcony i oddany siostrom dnia 15 października 1859 r. a ochronka dla dzieci została otwarta w dniu 15 lipca 1861 roku. W dniu otwarcia ochronki zebrało się 67 dzieci. Po15-stu latach gromadziła ona największą liczbę wychowanków w porównaniu ze wszystkimi ochronkami krakowskimi. W ciągu 1876 roku wychowywało się tu 227 dzieci. Ochronka czynna była przez cały czas z wyjątkiem przerw w okresie panującej epidemii cholery i w czasie wojny.

 
W powojennej Polsce programem laicyzacji objęto nie tylko szkoły ale i przedszkola. Władze oświatowe zdecydowały się na odsunięcie sióstr od pracy z dziećmi. Rok 1963 był nowym i trudnym przełomem w działalności wychowawczej. Decyzją  z dnia 14 czerwca 1963 roku władze państwowe przydzieliły pomieszczenia budynku na cele Państwowego Przedszkola Nr 2 w Krakowie, oddając je pod zarząd osobom świeckim.
 
 
Po kilkuletnich staraniach w roku 1989 Zgromadzenie odzyskało lokal i przejęło przedszkole jako placówkę publiczną na prawach państwowych pod nazwą: Przedszkole Nr 2  Sióstr Miłosierdzia  w Krakowie ul. Warszawska 6. Dnia 10. 10. 1989 r. odbyła się Msza św. z udziałem dzieci, rodziców i sióstr a następnie uroczyste poświecenie przedszkola przez J.E. ks. kard. Franciszka Macharskiego.

Początkowo Przedszkole było przeznaczone dla trzech grup dzieci. Obecnie po adaptacji kolejnych pomieszczeń na sale dla dzieci, od września 2017 roku Przedszkole prowadzi zajęcia dla pięciu grup dzieci w wieku od 3-6 lat. Dnia 26 września 2017 roku miała miejsce uroczystość nadania Przedszkolu Nr 2 Sióstr Miłosierdzia imienia Świętego Wincentego i Świętej Ludwiki.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Wróć do spisu treści