Organizacja dnia - Przedszkole SM Kraków

Przedszkole nr 2
Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie
Przejdź do treści
Praca z dzieckiem
Organizacja dnia

         
  
6.30 - 8.00
        
Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, pełnienie dyżurów przez dzieci. Zabawy swobodne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Indywidualna praca z dziećmi.
  
            
8.00 - 8.15
        
Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe.
  
            
  
8.15 - 8.30
        
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych. Modlitwa poranna.
  
            
  
8.30 - 9.00
        
Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania. Zabawy dowolne.
  
            
  
9.00 - 11.45
        
Wspieranie   rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu,    
w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych. Prowadzenie obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie. Wycieczki, spacery. Zabawy swobodne.
  
            
  
11.45 - 12.00
        
Przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżurów przez dzieci. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i kulturalnego zachowania.
  
            
  
12.00 - 12.30
        
Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych  i porządkowych po zakończeniu obiadu.
  
            
  
12.30 - 13.45
        
Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy badawcze, eksperymenty w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy na powietrzu
z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych, spacery. Zajęcia dodatkowe.
  
            
  
13.45 - 14.00
        
Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i kulturalnego zachowania.
  
            
  
14.00 - 14.30
        
Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
  
            
  
14.30 - 17.00
        
Dowolna działalność dzieci. Czynności organizacyjne. Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.
  
       
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana bezpłatnie od godz. 8.00 do 13.00.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Wróć do spisu treści