Bierzemy udział - Przedszkole SM Kraków

Przedszkole nr 2
Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie
Przejdź do treści
Nasze przedszkole
Góra Grosza – Akcja Góra Grosza organizowana jest w  szkołach i przedszkolach w całej Polsce przez Towarzystwo Nasz Dom.  Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom  wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i  dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi  rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej  potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy  wychowawcze.    
Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście  domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych.  W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci  znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych  rodzin. Od trzynastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo  Edukacji Narodowej.

    
Nakrętkowa pomoc – zbieramy  wszelkie plastikowe nakrętki z napojów, artykułów kosmetycznych,  chemicznych itp.. Łączymy tym samym troskę o nasze środowisko z  pragnieniem niesienia pomocy innym.Pomaganie przez ubranie - Głównym założeniem działalności „Pomaganie przez ubranie” jest wsparcie finansowe fundacji charytatywnych, do których trafią pieniądze wygenerowane z zawartości przesłanego worka. W worku mogą znależc się wszystkie ubrania i obuwie, które uznacie Państwo za niepotrzebne. W naszym przedszkolu można wkładac je do specjalnie przygotowanego pojemnika stojącego przy wyjściu na podwórko.
Wszystkie rzeczy pochodzące ze zbiórek są dokładnie sortowane i dzielone na 200 kategorii asortymentowych. Następnie są sprzedawane do krajów, takich jak Pakistan, Afganistan, Ukraina, Ghana, Nigeria, Togo, Kenia, Tanzania, Uganda, Indie, w których mniej zamożnych osób nie stać na zakup nowej odzieży i obuwia. Wygenerowane środki finansowe zostaną przekazane na pomoc podopiecznym wskazanej przez Ciebie fundacji charytatywnej.


Wspomaganie Stowarzyszenia "Dobrosław" - Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy osobom potrzebującym - niepełnosprawnym ruchowo,ułomnym fizycznie i psychicznie. Siedzibą stowarzyszenia jest Lublin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie cele swe realizować będzie poprzez: organizowanie zbiórek publicznych w różnej postaci za zgodą odpowiednich organów, pozyskiwanie środków z darowizn i sponsoringu, sprzedaż cegiełek, organizowanie akcji charytatywnych, sprzedaż oraz aukcja pozyskanych przedmiotów z darowizn, pozyskiwanie środków z rozprowadzanych ulotek, plakatów i innych pism będących własnością innych podmiotów gospodarczych, dochód z reklamy i działalności internetowej, zysk w wysokości 1% wynikający z publikacji KRS - odliczenia od podatku firm i osób fizycznych, inne prawnie dozwolone środki pozyskiwania funduszy o których nie było mowy...Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Wróć do spisu treści