Personel - Przedszkole SM Kraków

Przedszkole nr 2
Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie
Przejdź do treści
Nasze przedszkole
Personel

Siostra Barbara Gołąb – Dyrektor: absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz magisterskich studiów teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

mgr Beata Budzik – Moskalik –  absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Ignatianum na kierunku "Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi".

mgr Barbara Cieśniarska - ukończyła studia magisterskie na kierunku "Pedagogika specjalna - surdopedagogika" oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

mgr Alina Drabek - nauczyciel rytmiki i logorytmiki, ukończyła studia magisterskie na kierunku "Wychowanie Muzyczne" w zakresie edukacji artystycznej przedszkolnej i szkolnej na Akademii Muzycznej w Krakowie.

mgr Anna Duszyk – absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła metodykę nauczania języka angielskiego w MCDN, posiada certyfikat FCE potwierdzający znajomość języka na poziomie B2, co umożliwia nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.

mgr Katarzyna Kęska - absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, posiada dyplom licencjata na kierunku pedagogika, specjalność: psychoprofilaktyka i wspomaganie rozwoju. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

mgr Katarzyna Kulik - absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, posiada dyplom licencjata pedagogiki o specjalności: wychowanie przedszkolne oraz dyplom magistra o specjalości: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza.

mgr Justyna Lorek - absolwentka studiów magisterskich na kierunku "Pedagogika" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką" na Uniwersytecie Opolskim, podyplomowych na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznej.

mgr Joanna Mlonek - absolwentka Uniwersytyetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, posiada dyplom magistra pedagogiki o specjalności: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im KEN w Krakowie

Dominika Pasionek - absolwentka Akademii Ignatianum na Wydziale Pedagogicznym w Krakowie, posiada dyplom licencjata pedagogiki o specjalności: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.

mgr Anna Stokłosa - absolwentka "Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych" oraz "Wczesnej interwencji  i wspomagania rozwoju małego dziecka", "Pedagogiki leczniczej Montessori" na Uniwersytecie Pedogogicznym w Krakowie,  "Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej" w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz "Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori" w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie.

mgr Magdalena Orchel-Tworek - absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" oraz studiim fakultatywnego w zakresie "Małych form scenicznych".

mgr Magdalena Rosiek- absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Akademii Ignatianum, oraz studiów drugiego stopnia o specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, posiada certyfikat z Diagnozy i terapii reki u dzieci I stopnia

Patrycja Wigurska-Bąk - absolwentka Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, posiada dyplom licencjata pedagogiki o specjalności -oligofrenopedagogika, oraz cerytfikat ukończenia szkoły animatora dla dzieci i młodzieży.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Wróć do spisu treści