Personel - Przedszkole SM Kraków

Przedszkole nr 2
Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie
Przejdź do treści
Nasze przedszkole
Personel

Siostra Barbara Gołąb – Dyrektor: absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz magisterskich studiów teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Siostra Natalia Bednarz –  absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku "Katecheza przedszkolna" na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

mgr Beata Budzik – Moskalik –  absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Ignatianum na kierunku "Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi".

mgr Barbara Cieśniarska - ukończyła studia magisterskie na kierunku "Pedagogika specjalna - surdopedagogika" oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

mgr Alina Drabek - nauczyciel rytmiki i logorytmiki, ukończyła studia magisterskie na kierunku "Wychowanie Muzyczne" w zakresie edukacji artystycznej przedszkolnej i szkolnej na Akademii Muzycznej w Krakowie.

mgr Anna Duszyk – absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła metodykę nauczania języka angielskiego w MCDN, posiada certyfikat FCE potwierdzający znajomość języka na poziomie B2, co umożliwia nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.

mgr Justyna Lorek - absolwentka studiów magisterskich na kierunku "Pedagogika" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką" na Uniwersytecie Opolskim, podyplomowych na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego w Krakowie.

mgr Justyna Piątkiewicz – absolwentka studiów pedagogicznych pierwszego stopnia o specjalności „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” oraz drugiego stopnia o specjalności „Edukacja wczesnoszkolna” na Akademii Ignatianum w Krakowie.

mgr Monika Surman – ukończyła studia pedagogiczne na kierunku „Pedagogika ogólna” na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Posiadane certyfikaty FCE i PTE oraz ukończony kurs metodyczny umożliwiają nauczanie języka angielskiego w przedszkolu.

mgr Anna Stokłosa - absolwentka "Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych" oraz "Wczesnej interwencji  i wspomagania rozwoju małego dziecka", "Pedagogiki leczniczej Montessorii" na Uniwersytecie Pedogogicznym w Krakowie,  "Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej" w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz "Wczesnoszkolnej Edukacji Montessorii" w Polskim Instytucie Montessorii w Warszawie.

mgr Halina Tokarczyk – ukończyła studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku „Pedagogika specjalna” o specjalości "Oligfrenopedagogika i terapia pedagogiczna" oraz studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna” na Akademii Ignatianum w Krakowie.

mgr Magdalena Orchel-Tworek - absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" oraz studiim fakultatywnego w zakresie "Małych form scenicznych".
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Wróć do spisu treści